Disclaimer


De informatie die u op deze website vindt, heeft Bas Auto Service BV met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Bas Auto Service BV kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Bas Auto Service BV niet instaan.


Bas Auto Service BV verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.


De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Bas Auto Service BV worden onderhouden. Hoewel Bas Auto Service BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, aanvaart zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.


U kunt er van op aan dat Bas Auto Service BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Bas Auto Service BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.